MTÜ Saaremaa Loomemaja

MTÜ Saaremaa Loomemaja eesmärgiks on loomemajanduse areng Saare maakonnas.

MTÜ Saaremaa Loomemaja:

  • koondab kohalikke loovinimesi ja tagada neile koostöötamise tingimused;
  • rajab, arendab ja haldab Saaremaa Loomemaja;
  • töötab välja loomeinimeste majandustegevuse tugiteenused ja korraldab ühisturundust;
  • koostöös loomemaja huvilistega korraldab ühisprojekte, üritusi ja vajalikke koolitusi.

MTÜ Saaremaa Loomemaja liikmeks astumine on avatud kõigile Saare maakonnas tegutsevatele loomeettevõtjatele.

MTÜ-ga liitumiseks saada sooviavaldus: loovsaarlane@gmail.com

 MTÜ juhatusse kuuluvad:

  • Kristi Kiil
  • Bret Paas

MTÜ Saaremaa Loomemaja põhikiri

Järgime vabaühenduste eetikakoodeksit.